Over Muze-F

Muze-F is de website van historica en levensverhalencoach Frederiek Eggink. Zij is geboren op 19 mei 1953.

Ze studeerde geschiedenis en muziekgeschiedenis in Utrecht. Cultuurgeschiedenis van de periode van de Romantiek van de vroege 19e eeuw tot ca 1950 heeft haar grote interesse en daarnaast het verhaal van Nederlands-Indië / Indonesië, waar ze een doctoraal scriptie aan wijdde over een voorloper van Multatuli, de rode baron W.R. van Hoëvell (1812-1879).

Na haar studie met daarop een specialisatie in documentaire informatiewetenschappen werkte ze dertig jaar in verschillende bibliotheek- en archieffuncties, waaronder 20 jaar als leidinggevende. Ze was altijd breed inzetbaar en toonde onder andere grote betrokkenheid voor gebruikersvriendelijkheid van databases, websites en digitale media. Ze werkte van 1993-2011 bij ICODO-Cogis, een organisatie, gespecialiseerd in de gevolgen van oorlog en geweld, waarbij bibliotherapie werd toegepast. Bezoekers hadden vaak grote behoefte om over hun levenservaringen te vertellen en zochten in de bibliotheek naar boeken om de gebeurtenissen een plaats in hun leven te geven.

Vanaf 2012 is ze freelance historica. Ze interviewt mensen over hun levensgeschiedenis en doet historisch onderzoek naar het eigen familieverleden. Haar speciale belangstelling gaat uit naar vrouwelijke componisten, vrouwenemancipatie, koorleven in de grote steden in Nederland, ontwikkelingen van volksliederen en volkscultuur en het culturele leven gedurende de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand daarvan verzorgt ze presentaties en publiceert ze.

Sinds 2013 is zij gecertificeerd coach, waardoor zij mensen intenser kan begeleiden bij het optekenen van hun eigen levensverhaal: Reflectie op de rode draad in je leven, je eigen identiteit, je innerlijke kracht, maar ook je kwetsbaarheid. Vanuit positieve jeugdervaringen kijken hoe je omgegaan bent met de veranderingen in je leven en wat je daarvan geleerd hebt.

In haar vrije tijd houdt ze zich, samen met echtgenoot en vrienden, bezig met klassieke muziek en muziekgeschiedenis.

Frederiek is een specialist in het opsporen en terugzoeken van informatie, ook de bronnen uit jouw leven!

linkedin